1.

Annex II
Normes per als visitants del Parc Natural

Els visitants han d’atendre, durant la visita al Parc Natural de la Serra Calderona, totes aquelles
recomanacions publicitades per mitjà de cartells, fullets i altres recursos d’informació del parc. Així:
a) No estan permeses activitats o comportaments que impliquen perill o deteriorament per a la conservació del Parc Natural ni les que alteren la quietud i la tranquil·litat de l’espai natural.
b) No està permesa l’arrancada, la recollida o la tallada de les plantes, ni tampoc la recol·lecció dels seus fruits, flors o llavors. Tampoc està permesa la molèstia, persecució, captura o mort de fauna, dels seus ous, cries o larves, ni la recol·lecció d’elements geològics, excepte autorització de la conselleria competent en medi ambient per a fins científics, docents o de conservació.
c) No està permés acampar en l’interior del Parc Natural, excepte autorització expressa de l’administració competent en medi ambient per motius de força major.
d) En les àrees d’especial protecció (AEP), està permés el trànsit en els camins o sendes de pas autoritzat, com també per les sendes tradicionals i veïnals, llevat que es tracte de zones d’accés temporalment restringit per motius de conservació i de gestió.
e) No està permés fumar en el parc, en particular en els terrenys en què vegeten espècies arbòries,
arbustives, de matoll o herbàcies.
f) Excepte en situacions d’emergència, s’ha de mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la quietud de l’espai natural. No es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.
g) Excepte en situacions d’emergència, no estan permeses les emissions de llum o llampades enlluernadores que alteren la tranquil·litat de la nit, per mitjà de l’ús de punters làser o de torxes de vídeo, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.
h) No es permet abandonar fem, deixalles o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics, excepte en les infraestructures destinades a l’efecte.
i) No es permet el bany ni en les fonts ni en cap altre curs d’aigua. Igualment, no s’hi poden llavar utensilis ni abocar productes contaminants com ara detergents o sabons.
j) No es permet fer inscripcions, senyals ni dibuixos en pedres, arbres o en qualsevol bé moble o immoble, excepte els que es facen en quaderns personals o per motius de gestió del parc.

En les àrees AEP…

 
 
 
 

2.

Annex II
Normes per als visitants del Parc Natural

Els visitants han d’atendre, durant la visita al Parc Natural de la Serra Calderona, totes aquelles
recomanacions publicitades per mitjà de cartells, fullets i altres recursos d’informació del parc. Així:
a) No estan permeses activitats o comportaments que impliquen perill o deteriorament per a la conservació del Parc Natural ni les que alteren la quietud i la tranquil·litat de l’espai natural.
b) No està permesa l’arrancada, la recollida o la tallada de les plantes, ni tampoc la recol·lecció dels seus fruits, flors o llavors. Tampoc està permesa la molèstia, persecució, captura o mort de fauna, dels seus ous, cries o larves, ni la recol·lecció d’elements geològics, excepte autorització de la conselleria competent en medi ambient per a fins científics, docents o de conservació.
c) No està permés acampar en l’interior del Parc Natural, excepte autorització expressa de l’administració competent en medi ambient per motius de força major.
d) En les àrees d’especial protecció (AEP), està permés el trànsit en els camins o sendes de pas autoritzat, com també per les sendes tradicionals i veïnals, llevat que es tracte de zones d’accés temporalment restringit per motius de conservació i de gestió.
e) No està permés fumar en el parc, en particular en els terrenys en què vegeten espècies arbòries,
arbustives, de matoll o herbàcies.
f) Excepte en situacions d’emergència, s’ha de mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la quietud de l’espai natural. No es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.
g) Excepte en situacions d’emergència, no estan permeses les emissions de llum o llampades enlluernadores que alteren la tranquil·litat de la nit, per mitjà de l’ús de punters làser o de torxes de vídeo, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.
h) No es permet abandonar fem, deixalles o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics, excepte en les infraestructures destinades a l’efecte.
i) No es permet el bany ni en les fonts ni en cap altre curs d’aigua. Igualment, no s’hi poden llavar utensilis ni abocar productes contaminants com ara detergents o sabons.
j) No es permet fer inscripcions, senyals ni dibuixos en pedres, arbres o en qualsevol bé moble o immoble, excepte els que es facen en quaderns personals o per motius de gestió del parc.

Els visitants del parc…

 
 
 
 

3. If the passenger needs to pick someone or something up on the way, would say…

 
 
 
 

4. If the passenger said… “I’ve lost my passport. I can’t find anywhere”. Significa que:

 
 
 
 

5. Señala cuál es la opción incorrecta de las siguientes posibilidades que puede usar un
usuario de habla inglesa.

 
 
 
 

6.

Annex II
Normes per als visitants del Parc Natural

Els visitants han d’atendre, durant la visita al Parc Natural de la Serra Calderona, totes aquelles
recomanacions publicitades per mitjà de cartells, fullets i altres recursos d’informació del parc. Així:
a) No estan permeses activitats o comportaments que impliquen perill o deteriorament per a la conservació del Parc Natural ni les que alteren la quietud i la tranquil·litat de l’espai natural.
b) No està permesa l’arrancada, la recollida o la tallada de les plantes, ni tampoc la recol·lecció dels seus fruits, flors o llavors. Tampoc està permesa la molèstia, persecució, captura o mort de fauna, dels seus ous, cries o larves, ni la recol·lecció d’elements geològics, excepte autorització de la conselleria competent en medi ambient per a fins científics, docents o de conservació.
c) No està permés acampar en l’interior del Parc Natural, excepte autorització expressa de l’administració competent en medi ambient per motius de força major.
d) En les àrees d’especial protecció (AEP), està permés el trànsit en els camins o sendes de pas autoritzat, com també per les sendes tradicionals i veïnals, llevat que es tracte de zones d’accés temporalment restringit per motius de conservació i de gestió.
e) No està permés fumar en el parc, en particular en els terrenys en què vegeten espècies arbòries,
arbustives, de matoll o herbàcies.
f) Excepte en situacions d’emergència, s’ha de mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la quietud de l’espai natural. No es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.
g) Excepte en situacions d’emergència, no estan permeses les emissions de llum o llampades enlluernadores que alteren la tranquil·litat de la nit, per mitjà de l’ús de punters làser o de torxes de vídeo, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.
h) No es permet abandonar fem, deixalles o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics, excepte en les infraestructures destinades a l’efecte.
i) No es permet el bany ni en les fonts ni en cap altre curs d’aigua. Igualment, no s’hi poden llavar utensilis ni abocar productes contaminants com ara detergents o sabons.
j) No es permet fer inscripcions, senyals ni dibuixos en pedres, arbres o en qualsevol bé moble o immoble, excepte els que es facen en quaderns personals o per motius de gestió del parc.

No es permet

 
 
 
 

7. Señala cuál es la opción incorrecta de las siguientes expresiones en inglés

 
 
 
 

8.

Annex II
Normes per als visitants del Parc Natural

Els visitants han d’atendre, durant la visita al Parc Natural de la Serra Calderona, totes aquelles
recomanacions publicitades per mitjà de cartells, fullets i altres recursos d’informació del parc. Així:
a) No estan permeses activitats o comportaments que impliquen perill o deteriorament per a la conservació del Parc Natural ni les que alteren la quietud i la tranquil·litat de l’espai natural.
b) No està permesa l’arrancada, la recollida o la tallada de les plantes, ni tampoc la recol·lecció dels seus fruits, flors o llavors. Tampoc està permesa la molèstia, persecució, captura o mort de fauna, dels seus ous, cries o larves, ni la recol·lecció d’elements geològics, excepte autorització de la conselleria competent en medi ambient per a fins científics, docents o de conservació.
c) No està permés acampar en l’interior del Parc Natural, excepte autorització expressa de l’administració competent en medi ambient per motius de força major.
d) En les àrees d’especial protecció (AEP), està permés el trànsit en els camins o sendes de pas autoritzat, com també per les sendes tradicionals i veïnals, llevat que es tracte de zones d’accés temporalment restringit per motius de conservació i de gestió.
e) No està permés fumar en el parc, en particular en els terrenys en què vegeten espècies arbòries,
arbustives, de matoll o herbàcies.
f) Excepte en situacions d’emergència, s’ha de mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la quietud de l’espai natural. No es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.
g) Excepte en situacions d’emergència, no estan permeses les emissions de llum o llampades enlluernadores que alteren la tranquil·litat de la nit, per mitjà de l’ús de punters làser o de torxes de vídeo, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.
h) No es permet abandonar fem, deixalles o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics, excepte en les infraestructures destinades a l’efecte.
i) No es permet el bany ni en les fonts ni en cap altre curs d’aigua. Igualment, no s’hi poden llavar utensilis ni abocar productes contaminants com ara detergents o sabons.
j) No es permet fer inscripcions, senyals ni dibuixos en pedres, arbres o en qualsevol bé moble o immoble, excepte els que es facen en quaderns personals o per motius de gestió del parc.

Si no es tracta d’una situació d’emergència…

 
 
 
 

Pregunta 1 of 8

Comparte esta página