1.

ANNEX II
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Tomatina
La Tomatina s’emmarca dins de les festes majors de Bunyol que es fan l’última setmana d’agost en
honor dels sants patrons del poble i, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com l’acte més representatiu d’aquestes festes.
La Tomatina és una autèntica batalla campal a tomacades. L’origen és bastant recent, té poc més de
cinquanta anys. Ara bé, amb només mig segle d’existència n’hi ha hagut prou perquè els orígens de la celebració es mitificaren. Una versió molt popular fa començar la Tomatina quan una colla d’amics, veient un músic que cantava i tocava pèssimament en la plaça del poble, van agarrar la primera cosa que trobaren a mà, unes tomaques d’una botiga de verdures pròxima, i li les van llançar despietadament. La gent que hi havia pels voltants se sumà també a aquell llançament. Una altra versió més probable diu que, en 1945, uns joves van començar a espentar la desfilada de gegants i nans en el moment que feia l’entrada a la plaça. Per un fet de mala sort algú va caure i va començar a barallar-se amb tots, i aquells joves agarraren unes tomaques d’una parada de verdures que hi havia prop i començaren a tirar-se-les els uns als altres. La cosa es va embolicar tant que hi van intervindre les forces de l’ordre públic i s’hagué de suspendre la desfilada.
Però l’any següent aquells joves tornaren a dirigir-se a la plaça, ara carregats de tomaques, i tornaren a presentar batalla. La concentració es va haver de suspendre una vegada més però la Tomatina ja havia nascut.
De la popularitat de la Tomatina, no se’n pot dubtar: ja és coneguda arreu del món. En dóna fe la
presència, com més va més, de turistes alemanys, britànics, francesos, nord-americans…, atrets per un espectacle desenfrenat i impossible de reproduir a sa casa. El cas és que la Tomatina té un públic cada vegada més divers, com ho prova el fet que nombroses pàgines web se n’hagen fet ressò en Internet.

En la desfilada de gegants i nans de l’any 1945 s’inicià una baralla

 
 
 
 

2.

ANNEX II
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Tomatina
La Tomatina s’emmarca dins de les festes majors de Bunyol que es fan l’última setmana d’agost en
honor dels sants patrons del poble i, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com l’acte més representatiu d’aquestes festes.
La Tomatina és una autèntica batalla campal a tomacades. L’origen és bastant recent, té poc més de
cinquanta anys. Ara bé, amb només mig segle d’existència n’hi ha hagut prou perquè els orígens de la celebració es mitificaren. Una versió molt popular fa començar la Tomatina quan una colla d’amics, veient un músic que cantava i tocava pèssimament en la plaça del poble, van agarrar la primera cosa que trobaren a mà, unes tomaques d’una botiga de verdures pròxima, i li les van llançar despietadament. La gent que hi havia pels voltants se sumà també a aquell llançament. Una altra versió més probable diu que, en 1945, uns joves van començar a espentar la desfilada de gegants i nans en el moment que feia l’entrada a la plaça. Per un fet de mala sort algú va caure i va començar a barallar-se amb tots, i aquells joves agarraren unes tomaques d’una parada de verdures que hi havia prop i començaren a tirar-se-les els uns als altres. La cosa es va embolicar tant que hi van intervindre les forces de l’ordre públic i s’hagué de suspendre la desfilada.
Però l’any següent aquells joves tornaren a dirigir-se a la plaça, ara carregats de tomaques, i tornaren a presentar batalla. La concentració es va haver de suspendre una vegada més però la Tomatina ja havia nascut.
De la popularitat de la Tomatina, no se’n pot dubtar: ja és coneguda arreu del món. En dóna fe la
presència, com més va més, de turistes alemanys, britànics, francesos, nord-americans…, atrets per un espectacle desenfrenat i impossible de reproduir a sa casa. El cas és que la Tomatina té un públic cada vegada més divers, com ho prova el fet que nombroses pàgines web se n’hagen fet ressò en Internet.

Una mostra de la popularitat de la Tomatina és…

 
 
 
 

3. Señala cuál es la opción correcta de las siguientes posibilidades que puede usar un
usuario de habla inglesa

 
 
 
 

4. De conformidad con la Orden 9/2017, de 17 de octubre, de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, citada, el precio por hora de espera, en la tarifa
ordinaria es de:

 
 
 
 

5. If the passenger said… “Can I schedule a taxi pick up for 5am tomorrow?”. Significa que:

 
 
 
 

6.

PREGUNTAS ADICIONALES
(estas preguntas solo se valoran si es anulada alguna de las anteriores)

De conformidad con la Orden 9/2017, de 17 de octubre, de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, citada, el precio por hora de espera, en la tarifa
especial es de:

 
 
 
 

7. Señala cuál es la opción correcta de las siguientes expresiones en inglés

 
 
 
 

8.

ANNEX II
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Tomatina
La Tomatina s’emmarca dins de les festes majors de Bunyol que es fan l’última setmana d’agost en
honor dels sants patrons del poble i, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com l’acte més representatiu d’aquestes festes.
La Tomatina és una autèntica batalla campal a tomacades. L’origen és bastant recent, té poc més de
cinquanta anys. Ara bé, amb només mig segle d’existència n’hi ha hagut prou perquè els orígens de la celebració es mitificaren. Una versió molt popular fa començar la Tomatina quan una colla d’amics, veient un músic que cantava i tocava pèssimament en la plaça del poble, van agarrar la primera cosa que trobaren a mà, unes tomaques d’una botiga de verdures pròxima, i li les van llançar despietadament. La gent que hi havia pels voltants se sumà també a aquell llançament. Una altra versió més probable diu que, en 1945, uns joves van començar a espentar la desfilada de gegants i nans en el moment que feia l’entrada a la plaça. Per un fet de mala sort algú va caure i va començar a barallar-se amb tots, i aquells joves agarraren unes tomaques d’una parada de verdures que hi havia prop i començaren a tirar-se-les els uns als altres. La cosa es va embolicar tant que hi van intervindre les forces de l’ordre públic i s’hagué de suspendre la desfilada.
Però l’any següent aquells joves tornaren a dirigir-se a la plaça, ara carregats de tomaques, i tornaren a presentar batalla. La concentració es va haver de suspendre una vegada més però la Tomatina ja havia nascut.
De la popularitat de la Tomatina, no se’n pot dubtar: ja és coneguda arreu del món. En dóna fe la
presència, com més va més, de turistes alemanys, britànics, francesos, nord-americans…, atrets per un espectacle desenfrenat i impossible de reproduir a sa casa. El cas és que la Tomatina té un públic cada vegada més divers, com ho prova el fet que nombroses pàgines web se n’hagen fet ressò en Internet.

La Tomatina se celebra…

 
 
 
 

9.

ANNEX II
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

La Tomatina
La Tomatina s’emmarca dins de les festes majors de Bunyol que es fan l’última setmana d’agost en
honor dels sants patrons del poble i, amb el pas dels anys, s’ha consolidat com l’acte més representatiu d’aquestes festes.
La Tomatina és una autèntica batalla campal a tomacades. L’origen és bastant recent, té poc més de
cinquanta anys. Ara bé, amb només mig segle d’existència n’hi ha hagut prou perquè els orígens de la celebració es mitificaren. Una versió molt popular fa començar la Tomatina quan una colla d’amics, veient un músic que cantava i tocava pèssimament en la plaça del poble, van agarrar la primera cosa que trobaren a mà, unes tomaques d’una botiga de verdures pròxima, i li les van llançar despietadament. La gent que hi havia pels voltants se sumà també a aquell llançament. Una altra versió més probable diu que, en 1945, uns joves van començar a espentar la desfilada de gegants i nans en el moment que feia l’entrada a la plaça. Per un fet de mala sort algú va caure i va començar a barallar-se amb tots, i aquells joves agarraren unes tomaques d’una parada de verdures que hi havia prop i començaren a tirar-se-les els uns als altres. La cosa es va embolicar tant que hi van intervindre les forces de l’ordre públic i s’hagué de suspendre la desfilada.
Però l’any següent aquells joves tornaren a dirigir-se a la plaça, ara carregats de tomaques, i tornaren a presentar batalla. La concentració es va haver de suspendre una vegada més però la Tomatina ja havia nascut.
De la popularitat de la Tomatina, no se’n pot dubtar: ja és coneguda arreu del món. En dóna fe la
presència, com més va més, de turistes alemanys, britànics, francesos, nord-americans…, atrets per un espectacle desenfrenat i impossible de reproduir a sa casa. El cas és que la Tomatina té un públic cada vegada més divers, com ho prova el fet que nombroses pàgines web se n’hagen fet ressò en Internet.

El possible origen de la Tomatina…

 
 
 
 

Pregunta 1 of 9

Comparte esta página